Studio Flow kurs - grupper på over 15 personer kan bestille kurs

Kurs holdes av Trine Skjerstad-Hansen.

Weekend for mental og fysisk helse
 

Fredag: Kl: 18 - 20.30
Innledning med introduksjon av Mindfulness og Kognitiv

 

Lørdag:

Kl: 10-12

Mindfulness og Kognitiv Terapi

Kl: 12.30-14
Mindfulness yoga

Kl: 18-19.30
Mindfulness meditasjon

 

Søndag:

Kl: 10-12
Mindfulness og Kognitiv Terapi

Mindfulness og Yoga Weekend
 

Fredag: Kl: 18 - 20.30
nnledning med introduksjon av Mindfulness

 

Lørdag:

Kl: 10-12

Mindfulness fordypning og meditasjon

Kl: 12.30-14
Mindfulness yoga

Kl: 18-19.30
Mindfulness meditasjon

 

Søndag:

Kl: 10-12
Mindfulness - yoga og meditasjon

Weekend for fysisk og mental helse
 

Fredag: Kl: 18 - 20.30
Innledning med yoga og avspenning

 

Lørdag:

Kl: 10-12

Pilates

Kl: 12.30-14
Mindfulness og meditasjon

Kl: 18-19.30
Yoga

 

Søndag:

Kl: 10-12
Pilates og avspenning

Mindfulness -

hvordan bruke din stressenergi på en mer hensiktsmessig måte for deg?

 

Fredag: Kl: 18 - 20.30
Innledning med introduksjon av Mindfulness og stressmestring

 

Lørdag:

Kl: 10-13

Mindfulness og stressmestring

Kl: 12.30-14
Mindfulness og meditasjon

Kl: 18-19.30
Mindfulness og meditasjon

 

Søndag:

Kl: 10-12
Mindfulness med øvelser og meditasjon